ZAZWYCZAJ MOJA WSPÓŁPRACA Z
ZESPOŁAMI/GRUPAMI MA NASTĘPUJĄCY PRZEBIEG:

  • Spotkanie wokół celu

Na pierwszym spotkaniu pomagam zespołowi w identyfikacji czynników, które mają największy negatywny i pozytywny wpływ na motywację oraz określić cel, dzięki któremu po zakończonym procesie zespół będzie w stanie samodzielnie panować nad grupowym poziomem motywacji.

  • Proces

W zależności od celu i problemów z jakimi zmaga się zespół indywidualnie dobieram wraz z klientem/sponsorem ilość kolejnych spotkań. Spotkania te są prowadzone metodami coachingu zespołowego, treningu kompetencji psychologicznych, terapii Akceptacji i Zaangażowania lub Dialogu Motywującego.

  • Zakończenie procesu

Po zakończonym procesie klient/sponsor otrzymują ode mnie raport zawierający opis
całego procesu oraz jego efektów obserwowanych podczas kolejnych spotkań.

INNE USŁUGI

Swoim klientom biznesowym oferuję także:

  • usługi coachingu indywidualnego dla specjalistów i menadżerów
  • warsztaty dotyczące komunikacji w zespole
  • warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem
  • warsztaty dotyczące asertywności
  • warsztaty z innych kompetencji psychologicznych

PRACUJĘ TAKŻE ONLINE!